Praktické informace

Kontakty:

Lenka Cvrčková
hlavní organizátorka festivalu
telefon: +420 728 222 605
email: lenka.cvrckova@email.cz

Kde naleznete Kulturní centrum a Farní zahradu:

*) V případě nepříznivého počasí se představení plánovaná na farní zahradu budou hrát v kulturním středisku (kině).